Pracovný prostriedok

Pracovný prostriedok je prostriedok, pomocou ktorého človek pôsobí v pracovnom procese na pracovné predmety a cieľavedome ich mení na úžitkové hodnoty pre uspokojenie ľudských potrieb. Pracovné prostriedky sú súčasťou výrobných síl spoločnosti.

Externé odkazy Upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.