O rovnomennom českom výrobcovi motorových vozidiel pozri Praga (podnik).

Praga je historická štvrť Varšavy. Nachádza sa na východnom brehu rieky Visla. Prvýkrát sa spomína v roku 1432, do roku 1791 to bolo samostatné mesto.

Poloha

Administratívne členenie upraviť

V súčasnosti sa Praga delí na

Praga Południe a Praga Północ obsahujú mestské časti:

V širšom zmysle sa všetky varšavské oblasti na pravom brehu Visky nazývajú spoločným názvom Praga. Okrem historickej Pragy sem patria: