Praseverčina

Praseverčina (niekedy ponímaná ako staršia staroseverčina) bol germánsky jazyk. Bol to jazyk severných Germánov asi od prelomu letopočtu do 8. storočia (cca. 800).

Od 2. storočia existujú o tomto jazyku doklady vo forme nápisov v runách. Praseverský jazyk sa ako severogermánsky jazyk začína výraznejšie odlišovať od západogermánskeho zhruba v 4. storočí. Okolo roku 800, keď už hovoríme o staroseverčine, sa rozštiepil na dnešnú východnú a západnú vetvu.