Pravdepodobnostná interpretácia

Pravdepodobnostná interpretácia je interpretácia, podľa ktorej je vlnová funkcia, vystupujúca vo vlnovej mechanike, amplitúdou pravdepodobnosti umožňujúcej výpočet pravdepodobnosti, že nájdeme časticu v danom bode. Všeobecne povedané, ide o tvrdenie, že kvantová teória dokáže spočítať iba tie hodnoty merateľných veličín, získané relatívnymi pravdepodobnosťami, a nie je schopná predpovedať konkrétny výsledok špecifického merania.