Precipitácia

Precipitácia je zrážanie rozpustnej látky z tuhého roztoku. Precipitácia nastáva pri zmene rozpustnosti niektorých prvkov (substancii) v matrici základného kovu (materiálu). Najčastejšie je to následkom zmeny rozpustnosti s teplotou ale v kovových materiáloch je často precipitácia indukovaná deformačne. Pri deformačne indukovanej precipitácii dochádza v dôsledku plastickej deformácie základného kovu (ktorý predstavuje rozpúšťadlo) taktiež k zníženiu rozpustnosti niektorých prvkov.

Pozri ajUpraviť