Predmieranka

potok v okrese Čadca

Predmieranka je potok na Kysuciach, na území okresu Čadca.[1] Je to ľavostranný prítok Kysuce s dĺžkou 14,5 km a je tokom IV. rádu.

Prameň: v Moravsko-sliezskych Beskydách, v podcelku Zadné hory, na južných svahoch vrchu Malý Polom (1 060,9 m n. m.), v nadmorskej výške cca 950 m n. m.

Smer toku: prevažne na juh, na dolnom toku na juhovýchod

Geomorfologické celky: 1.Moravsko-sliezske Beskydy, 2.Turzovská vrchovina (podcelky Kornická brázda, Zadné vrchy a Hornokysucké podolie)

Prítoky: sprava prítok spod Polomky (983,5 m n. m.), spod kóty 785,3 m, z oblasti Kornice, spod kóty 830,2 m, Kornianka, zľava prítok z juhozápadného úpätia Uhorskej (1 028,6 m n. m.), z osady Hlavice, spod Hlineného (874,9 m n. m.) a spod Vysokej (789,0 m n. m.)

Ústie: do Kysuce pri Turzovke v nadmorskej výške 467,7 m n. m.

Obce: Klokočov a jej osady Vrchpredmier a Klin, turzovská miestna časť Predmier[2]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-03-13]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-03-13]. Dostupné online.