Predpona

(Presmerované z Prefix)

Predpona alebo prefix alebo prefixálna morféma je časť slova (morféma) stojaca pred slovným základom (koreňovou morfémou) a obvykle meniaca jeho význam.

Slovenské predpony upraviť

Cudzojazyčné predpony používané aj v slovenčine upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.