Prehistória

rozlišovacia stránka

Prehistória môže byť:

  • opak histórie v užšom zmysle (teda dejinnej doby), teda obdobie, pre ktoré ešte neexistujú bohaté písomné pramene resp. akékoľvek písomné pramene (v prvom prípade zahŕňa protohistóriu); synonymum: preddejinná doba, pozri pravek
  • trocha nepresne: pravek alebo dejiny praveku
  • veda skúmajúca predošlé body, pozri prehistória (veda)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.