Prejav vôle je v práve náležitosť právneho úkonu, ktorá spočíva vo vyjadrení vôle navonok, aby bola poznateľná inými osobami. Prejav vôle môže byť výslovný (písomný alebo ústny) alebo konkludentný (urobený konaním alebo opomenutím konania).

Náležitosti prejavu vôle: zrozumiteľný a určitý. Pre vôľu platí, že pre platný právny úkon musí spĺňať taktiež isté náležitosti. A to konkrétne: slobodná, vážna a bez omylu.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.