Prenos

rozlišovacia stránka

Prenos môže byť:

  • všeobecne: prenášanie, premiestnenie (najmä nosením či vezením) niečoho alebo kópie/obdoby niečoho alebo časti/pokračovania niečoho na iné miesto
  • v technike: odovzdávanie, odvádzanie ďalej (napríklad prenos sily)
  • v oznamovacej technike:
  • vo fyzike: skrátene prenos obvodu
  • vo výpočtovej technike: signál alebo výraz vzniknutý ako výsledok súčtu číslic na niektorom mieste pozičného zápisu čísiel, ktorý prevýší základ pozičného zobrazenia, v ktorom sú tieto čísla zapísané, pozri prenos (výpočtová technika)
  • v ekonomike a práve:
  • v biológii: priame alebo nepriame odovzdanie infekčného alebo invazného činiteľa vnímavému hostiteľovi, pozri prenos (parazitológia)
  • v psychológii: nevedomé transportovanie pocitov s prvších referenčných osôb na iné osoby, pozri prenos (psychológia)

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.