Prenositeľnosť

rozlišovacia stránka

Prenositeľnosť môže byť:

  • v informatike: schopnosť byť portovaný, pozri portovanie
  • pri prenose telefónnych čísiel na inú osobu a zriedkavo inde v technike: schopnosť dať sa preniesť, prenášaniaschopnosť, pozri prenášanie
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.