Prepis z čínskeho písma do latinky

Prehľad upraviť

V Číne je oficiálne záväzný systém nazývaný pchin-jin.

Na Slovensku a Česku sa používa štandard pôvodne vypracovaný v Česko-Slovensku kolektívom sinológov Orientálneho ústavu začiatkom 50. rokov. Súčasný slovenský systém, kodifikovaný v PSP, sa od českého drobne odlišuje v tom, či sa (aj to len v niektorých prípadoch) finála "i" z pchinjinu prepisuje do latinky ako apostrof alebo ako i (a slovenskí sinológovia považujú tento bod v prepise PSP za chybu).

V angličtine sa najčastejšie používa Wadov-Gilesov systém. Existuje aj francúzsky, nemecký, ruský prepis a podobne.

Ani jeden z uvedených transkripčných systémov nezachytáva tonálne rozdiely v homografických slabikách (vyjadrované v pchin-jine diakritickými znakmi nad písmenami).

Pod pojmom čínština sa naviac môže rozumieť súhrn viacerých jazykov (čínskych dialektov) alebo oficiálny jazyk v Čínskej ľudovej republike, súčasná štandardná čínština (pchu-tchung-chua).[1] Kodifikácia čínskeho prepisu v PSP tento rozdiel nepostihuje a z jej obsahu je zrejmé, že pod čínštinou sa myslí pchu-tchung-chua, čo vytvára nejednoznačnosti pri prepise názvov a mien z iných čínskych dialektov. V Hongkongu, Singapure a častiach Malajzie je angličtina úradný jazyk a zároveň miestne populácie etnických Číňanov používajú pomenovania v dialektoch čínštiny ako hakka, hokkien, kantončina, chajnančina alebo fučoučina. Keďže majú všetky mená a názvy v týchto jazykoch skrz postavenie angličtiny ako úradného jazyka aj oficiálny prepis do latinky, nie je zrejmé, či sa pri použití v slovenskom texte používa prístup k angličtine - a teda sa príjmajú v úradnej podobe - alebo sa používa transkripcia čínštiny definovaná v PSP, čím sa vytvára podoba mien v konflikte s ich úradnou podobou.[2]

Prevodové tabuľky online upraviť

Prevodovú tabuľku pchin-jinu, (typického) anglického prepisu, slovenského prepisu a ruského prepisu možno nájsť kodifikovanú v Pravidlách slovenského pravopisu a online verzia sa nachádza tu [1].

Praktickejšia obdoba (bez ruského prepisu) na českej stránke je tu [2].

Prídavné mená upraviť

V slovenskom (českom) prepise sa v slovenských (českých) prídavných menách odvodených od čínskych názvov vynechávajú spojovníky, napr. je Tchaj-pej ale je tchajpejský.

Jednotlivé systémy upraviť

Pchin-jin upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Pchin-jin

Wadov-Gilesov systém upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Wadov-Gilesov systém

Pozri [3] alebo tu [4] Kap. VII 3.1 ("Anglický systém")

Český systém upraviť

Pozri [5].

Slovenský systém podľa PSP (používaný aj na slovenskej Wikipédii) upraviť

Online verzia je tu[6] Kap. VII 3.1. To isté:

Iniciály upraviť

Pchin-jin Slovenská transkripcia
b p
p pch
m m
f f
d t
t tch
n n
l l
g k
k kch
h ch
j ť
q čch
x s
zh č
ch čch
sh š
r ž
z c
c cch
s s
w w
y j

Finály upraviť

V okrúhlych zátvorkách sú uvedené finály tvoriace slabiku bez iniciály (okrem w alebo y).

a) Jednohláskové

Pchin-jin Slovenský prepis
-a (a) -a (a)
-o (o) -o (o)
-e (e) -e (e)
-i (yi) -i (i)
-i [po zh]
-i [po z]
-u (wu) -u (wu)
-ü (yu) -ü (jü)
-r (er) -r (er)

b) Viachláskové
b1) Na a-, e-, o-

Pchin-jin Slovenský prepis
-ai (ai) -aj (aj)
-ei (ei) -ej (ej)
-ao (ao) -ao (ao)
-ou (ou) -ou (ou)
-an (an) -an (an)
-en (en) -en (en)
-ang (ang) -ang (ang)
-eng (eng) -eng (eng)
-ong (weng) -ung (weng)

b2) Na i-

Pchin-jin Slovenský prepis
-ia -ja
-iao (yao) -iao (jao)
-ie (ye) -ie (jie)
-iu (you) -iou (jou)
-ian (yan) -ien (jen)
-in (yin) -in (jin)
-iang (yang) -iang (jang)
-ing (ying) -ing (jing)
-iong (yong) -iung (jung)

b3) Na u-, ü-

Pchin-jin Slovenský prepis
-ua (wa) -ua (wa)
-uo (wo) -uo (wo)
-uai (wai) -uaj (waj)
-ui (wei) -uej (wej)
-uan (wan) -uan (wan)
-un (wen) -un (wen)
-uang (wang) -uang (wang)
-üe (yue) -üe (jüe)
-üan (yuan) -üan (jüan)
-ün (yun) -ün (jün)

Referencie upraviť

  1. SEHNAL, David. Čínský jazyk nebo čínské jazyky? [online]. legacy.blisty.cz, [cit. 2023-01-01]. Dostupné online. (po česky)
  2. KIRONSKÁ, Kristína, REJTOVÁ, Eunika: Poznámka k spôsobu prepisu mien a názvov z čínštiny do latinky In: KIRONSKÁ, Kristína, REJTOVÁ, Eunika (eds.): Ázijský šampión. Všetko čo potrebujete vedieť o súčasnom Taiwane. Bratislava: Hadart, 2021. S. 8-11