Prepis z bieloruskej cyriliky do latinky

Toto je článok o systémoch prepisu bieloruskej cyriliky do latinky. Celý článok je abstrakt z článku Prepis z cyriliky do latinky, zameraný na bieloruskú cyriliku.

Systémy špeciálne pre bieloruskú cyrilikuUpraviť

NebieloruskéUpraviť

  • slovenský systém podľa PSP (používaný aj v slovenskej Wikipédii): Je opísaný v PSP (z roku 1991 resp. 2000) v Kap. VII podkapitole 1.1 a podkapitole 1.2.3 pre bieloruštinu
  • český systém podľa PČP: Je opísaný v PČP (z roku 1993 resp. 2002), kópia textu je dostupná tu [1] (s.13 a ďalej).

BieloruskéUpraviť

  • oficiálny systém z roku 2007 ([2])
  • oficiálny systém z roku 2000 ([3])
  • oficiálny systém z roku 1998
  • Łacinka (bieloruská tradičná latinka)

Systémy pre všetky alebo hlavné cyrilské písmaUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Prepis z cyriliky do latinky