Prepis z macedónskej cyriliky do latinky

Toto je článok o systémoch prepisu macedónskej cyriliky do latinky. Celý článok je abstrakt z článku Prepis z cyriliky do latinky, zameraný na macedónsku cyriliku.

Systémy špeciálne pre macedónsku cyrilikuUpraviť

NemacedónskeUpraviť

  • slovenský systém podľa PSP (používaný aj v slovenskej Wikipédii): Je opísaný v PSP (z roku 1991 resp. 2000) v Kap. VII podkapitole 1.1 a podkapitole 1.2.5 pre macedónčinu
  • český systém podľa PČP: Je opísaný v PČP (z roku 1993 resp. 2002), kópia textu je dostupná tu [1] (s.13 a ďalej).

MacedónskeUpraviť

  • systém pre pasy z roku 2008
  • oficiálny systém z roku 1998 [2]
  • oficiálny systém z roku 1970 - zhodný s ISO R/9:1969 (najmä systém A)

Systémy pre všetky alebo hlavné cyrilské písmaUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Prepis z cyriliky do latinky