Pressburger humoristische Blätter

Pressburger humoristische Blätter : Organ für Humor und Ernst je periodikum, ktoré vychádzalo v Bratislave v 19. storočí.

Pressburger Humoristische Blätter, vychádzal v Bratislave v rokoch 1886-1887

Vychádzal raz týždenne v Bratislave, bol to nemecký humoristický časopis. Jeho redaktor a vydavateľ bol Carl Gross. Noviny tlačil Carl Angermayer v Bratislave. Začal vychádzať 4. apríla 1886.

PeriodicitaUpraviť

  • 1886 - I. roč. - 1-39 čís. - po 8-10 str.
  • 1887 - II. roč. - 40-59 čís. - po 8-10 str.

Noviny v elektronickej podobeUpraviť

ZdrojUpraviť

  • PRESSBURGER HUMORISTISCHE BLÄTTER. In: Bibliografia inorečových novín a časopisov na Slovensku do roku 1918. Martin : Matica slovenská, 1963. 818 s.