Pretláčanie (obrábanie)

Pretláčanie je vysokoproduktívna metóda obrábania materiálov, používaná v sériovej a hromadnej výrobe. Pomocou tejto metódy možno zhotoviť presné vnútorné a vonkajšie rotačné alebo tvarové plochy. Táto metóda spolu s preťahovaním nahrádza v mnohých prípadoch obrážanie, frézovanie a vyvrtávanie.