Prezidentské voľby v USA

Prezidentské voľby v USA určujú, kto nastúpi na post prezidenta a viceprezidenta USA počas štvorročného obdobia, začínajúceho inauguračným dňom (20. január v roku nasledujúcom po voľbách).

Rozdelenie hlasov voliteľov medzi štáty pre voľby v rokoch 2004 a 2008

Zatiaľ posledné boli prezidentské voľby 2020, ktoré sa uskutočnili 3. novembra 2020.

Priebeh volieb upraviť

 
Zápis z volieb v roku 1800
 
Zápis z volieb v roku 1824 z 9. februára 1825. Hlasy získali 4 kandidáti: Andrew Jackson, John Quincy Adams, William H. Crawford a Henry Clay

Priebeh volieb sa riadi podľa prvej sekcie Druhého článku Ústavy USA, a jeho úpravou v dodatkoch XII, XXII a XXIII.

Prezident a viceprezident sú volení na rovnakom hlasovacom lístku nepriamo Zborom voliteľov, ktorého členovia sú vybraní priamo vo voľbách v jednotlivých štátoch. Dnes voliči v každom štáte vyberajú z ponúknutých voliteľov, ktorí sa zaväzujú voliť daného prezidentského kandidáta (zväčša sa meno kandidáta zobrazuje na kandidátkach, aj keď sú v skutočnosti volení len volitelia). Víťazom volieb sa stáva ten prezidentský kandidát, ktorý získa aspoň 270 hlasov od voliteľov. Je možné, aby kandidát získal menej hlasov od voličov a napriek tomu sa stal prezidentom. Do schválenia Dvanásteho dodatku k Ústave USA v roku 1804, druhý za víťazom sa stal viceprezidentom. Voľby sa konajú každé štyri roky v utorok po prvom pondelku v novembri (hoci vo veľa štátoch je umožnené začať voliť niektorým skupinám voličov niekoľko týždňov vopred).

Hlasy zhromaždenia voliteľov sú určované samotnými štátmi. Každý voliteľ má jeden hlas. Volitelia, ktorí hlasujú proti kandidátovi vybranému štátom sú označovaní ako faithless electors (nespoľahliví volitelia, volitelia bez viery), a takéto prípady sú zriedkavé. Právne poriadky jednotlivých štátov určujú pravidlá pre svojich voliteľov. Vo všetkých štátoch okrem Maine a Nebrasky, kandidát, ktorý vyhrá v štáte voľby získava hlasy všetkých voliteľov (podľa princípu „víťaz berie všetko“). Od roku 1969 v Maine, a od roku 1991 v Nebraske, dva hlasy voliteľov získava víťaz volieb a zvyšok (2 v Maine, 3 v Nebraske) získava víťaz v každom z kongresových dištriktov.

Výsledky upraviť

Rok Zvolený prezident Hlavní oponenti*
1788-89 George Washington (bez protikandidáta)
1792 George Washington (bez protikandidáta)
1796 John Adams (Federalista) Thomas Jefferson (Demokrat-Republikán)
1800 Thomas Jefferson (Demokrat-Republikán) John Adams (Federalista)
1804 Thomas Jefferson (Demokrat-Republikán) Charles Cotesworth Pinckney (Federalista)
1808 James Madison (Demokrat-Republikán) Charles Cotesworth Pinckney (Federalista)
1812 James Madison (Demokrat-Republikán) DeWitt Clinton (Federalista/Mier)
1816 James Monroe (Demokrat-Republikán) Rufus King (Federalista)
1820 James Monroe (Demokrat-Republikán) (bez protikandidáta)
1824 John Quincy Adams‡ (Demokrat-Republikán) Andrew Jackson‡ (Demokrat-Republikán)
William Harris Crawford (Demokrat-Republikán)
Henry Clay (Demokrat-Republikán)
1828 Andrew Jackson (Demokrat) John Quincy Adams (Národný Republikán)
1832 Andrew Jackson (Demokrat) Henry Clay (Národný Republikán)
William Wirt (Anti-Masonic)
John Floyd (Nullifiers)
1836 Martin Van Buren (Demokrat) William Henry Harrison (Whig)
Hugh Lawson White (Whig)
Daniel Webster (Whig)
Willie P. Mangum (A Whig, but votes received from Nullifiers)
1840 William Henry Harrison (Whig) Martin Van Buren (Demokrat)
1844 James Knox Polk† (Demokrat) Henry Clay (Whig)
James Gillespie Birney (Liberál)
1848 Zachary Taylor (Whig) Lewis Cass (Demokrat)
Martin Van Buren (Free Soil Party)
1852 Franklin Pierce (Democratic) Winfield Scott (Whig)
John Parker Hale (Free Soil Party)
1856 James Buchanan† (Democratic) John Charles Fremont (Republikán)
Millard Fillmore (American Party/Whig)
1860 Abraham Lincoln† (Republikán) Stephen Arnold Douglas (Democrat (northern))
John Cabell Breckinridge (Democrat (southern))
John Bell (Constitutional Union (Whig))
1864 Abraham Lincoln (Republikán) George Brinton McClellan (Demokrat)
1868 Ulysses Simpson Grant (Republikán) Horatio Seymour (Demokrat)
1872 Ulysses Simpson Grant (Republikán) Horace Greeley (Democrat/Liberal Republican)
1876** Rutherford Birchard Hayes‡ (Republikán) Samuel Jones Tilden‡ (Demokrat)
1880 James Abram Garfield† (Republikán) Winfield Scott Hancock (Demokrat)
James Baird Weaver (Greenback)
1884 Stephen Grover Cleveland† (Demokrat) James Gillespie Blaine (Republikán)
Benjamin Franklin Butler (Greenback/Anti-Monopolist)
John Pierce St. John (Prohibition)
1888 Benjamin Harrison‡ (Republikán) Stephen Grover Cleveland‡ (Demokrat)
Clinton Bowen Fisk (Prohibition)
Alson Jennes Streeter (Union Labor)
1892 Stephen Grover Cleveland† (Demokrat) Benjamin Harrison (Republikán)
James Baird Weaver (Popul. strana)
James Bidwell (Prohibition)
1896 William McKinley (Republikán) William Jennings Bryan (Democrat/Popul. strana)
1900 William McKinley (Republikán) William Jennings Bryan (Demokrat)
John Granville Woolley (Prohibition)
1904 Theodore Roosevelt (Republikán) Alton Brooks Parker (Demokrat)
Eugene Victor Debs (Socialista)
Silas Comfort Swallow (Prohibition)
1908 William Howard Taft (Republikán) William Jennings Bryan (Demokrat)
Eugene Victor Debs (Socialista)
Eugene Wilder Chafin (Prohibition)
1912 Thomas Woodrow Wilson† (Demokrat) Theodore Roosevelt (Progresívny)
William Howard Taft (Republikán)
Eugene Victor Debs (Socialista)
Eugene Wilder Chafin (Prohibition)
1916 Thomas Woodrow Wilson† (Demokrat) Charles Evans Hughes (Republikán)
Allan Louis Benson (Socialista)
James Franklin Hanly (Prohibition)
1920 Warren Gamaliel Harding (Republikán) James Middleton Cox (Demokrat)
Eugene Victor Debs (Socialista)
1924 John Calvin Coolidge, Jr. (Republikán) John William Davis (Demokrat)
Robert Marion La Follette (Progressive/Socialist)
1928 Herbert Clark Hoover (Republikán) Alfred Emmanuel Smith (Demokrat)
1932 Franklin D. Roosevelt (Demokrat) Herbert Clark Hoover (Republikán)
Norman Mattoon Thomas (Socialista)
1936 Franklin D. Roosevelt (Demokrat) Alfred Mossman Landon (Republikán)
William Frederick Lemke (Union)
1940 Franklin D. Roosevelt (Demokrat) Wendell Lewis Willkie (Republikán)
1944 Franklin D. Roosevelt (Demokrat) Thomas Edmund Dewey (Republikán)
1948 Harry S. Truman† (Demokrat) Thomas Edmund Dewey (Republikán)
James Strom Thurmond (States' Rights Democratic)
Henry Agard Wallace (Progresívny)
1952 Dwight David Eisenhower (Republikán) Adlai Ewing Stevenson III (Demokrat)
1956 Dwight David Eisenhower (Republikán) Adlai Ewing Stevenson III (Demokrat)
1960 John Fitzgerald Kennedy† (Demokrat) Richard Milhous Nixon (Republikán)
1964 Lyndon Baines Johnson (Demokrat) Barry Morris Goldwater (Republikán)
1968 Richard Milhous Nixon† (Republikán) Hubert Horatio Humphrey (Demokrat)
George Corley Wallace (Americký nezávislý)
1972 Richard Milhous Nixon (Republikán) George Stanley McGovern (Demokrat)
John George Schmitz (American)
1976 James Earl Carter, Jr. (Demokrat) Gerald Rudolph Ford, Jr. (Republikán)
1980 Ronald Wilson Reagan (Republikán) James Earl Carter, Jr. (Demokrat)
John Bayard Anderson (Nezávislý)
Edward Ellis Clark (Libertarián)
1984 Ronald Wilson Reagan (Republikán) Walter Frederick Mondale (Demokrat)
1988 George Herbert Walker Bush (Republikán) Michael Stanley Dukakis (Demokrat)
1992 William Jefferson Clinton† (Demokrat) George Herbert Walker Bush (Republikán)
Henry Ross Perot (Nezávislý)
1996 William Jefferson Clinton† (Demokrat) Robert Joseph Dole (Republikán)
Henry Ross Perot (Reform)
2000 George Walker Bush‡ (Republikán) Albert Arnold Gore, Jr.‡ (Demokrat)
Ralph Nader (Green)
2004 George Walker Bush (Republikán) John Forbes Kerry (Demokrat)
2008 Barack Hussein Obama II. (Demokrat) John Sidney McCain III. (Republikán)
2012 Barack Hussein Obama II. (Demokrat) Willard Mitt Romney (Republikán)
2016 Donald John Trump (Republikán) Hillary Rodham Clintonová (Demokrat)
2020 Joe Biden (Demokrat) Donald John Trump (Republikán)

* „Hlavný oponent“ je definovaný ako kandidát, ktorý dostal viac ako 1% z počtu hlasov od volieb 1824 vrátane, alebo viac ako 5 hlasov voliteľov pre voľby pred 1820 vrátane.

† Označuje minoritného prezidenta—teda takého, ktorý dostal menej ako 50% zo všetkých hlasov.

‡ Označuje prezidenta, ktorý nezískal ani pluralitu z odovzdaných hlasov a jeho protikandidáta.

** Označuje voľby, v ktorých porazený kandidát získal absolútnu väčšinu všetkých hlasov.

Poznámka: Prezidenti John Tyler, Millard Fillmore, Andrew Johnson, Chester Arthur a Gerald Ford slúžili ako prezidenti, aj keď nikdy nevyhrali voľby; Ford nebol zvolený viceprezidentom. Tyler a Johnson nekandidovali, ani ako úradujúci; Fillmore kandidoval neskôr, ale už nie ako úradujúci prezident.

Účasť upraviť

Účasť na prezidentských voľbách v posledných rokoch klesala, hoci ostro vyskočila vo voľbách v roku 2004 po nízkych číslach v rokoch 1996 a 2000. Kým účasť klesá, množstvo zaregistrovaných voličov rastie. Od 60. do 80. rokov sa množstvo zaregistrovaných voličov pohybovalo od 65% do 70% z celej populácie, ktorá môže voliť a vplyvom nových vládnych programov registrácia stúpla na 75% v 1996 a 2000.

Voľby Celá volebná populácia 1; Učasť Učasť (%)
2012 235,248,000 129,085,403 54.87%[1]
2008 212,720,027 131,257,328 61.70%
2004 215,694,000 122,295,345 56.70%
2000 205,815,000 105,586,274 51.30%
1996 196,511,000 96,456,345 49.08%
1992 189,529,000 104,405,155 55.09%
1988 182,778,000 91,594,693 50.11%
1984 174,466,000 92,652,680 53.11%
1980 164,597,000 86,515,221 52.56%
1976 152,309,190 81,555,789 53.55%
1972 140,776,000 77,718,554 55.21%
1968 120,328,186 73,211,875 60.84%
1964 114,090,000 70,644,592 61.92%
1960 109,159,000 68,838,204 63.06%

Zdroje: Federal Election Commission Archivované 2007-12-09 na Wayback Machine, Office of the Clerk, U.S. Census Bureau

1; Voliacu populáciu tvoria občania nad 18 rokov. Presné pravidlá si však určujú členské štáty, často sú z volebného procesu vylúčení odsúdení alebo dokonca bývalí trestanci. Veľký pokles v účasti medzi rokmi 1968 a 1972 môže byť z veľkej časti spôsobený rozšírením volebného práva na vek 18 rokov (predtým obmedzené na 21 a viac).

Referencie upraviť