Priama reč alebo oratio directa je doslovne verné opakovanie cudzej reči.

Príklad: „Ja to urobím“ [povedala Katka].

Opakom je nepriama reč ([Katka povedala,] že to urobí).

Ako literárny vyjadrovací prostriedok sa používa v umeleckom jazykovom štýle. Autor ňou dramatizuje, oživuje rozprávanie. Pomocou priamej reči oživíme napríklad rozprávanie, beletrizovaný životopis, ale i charakteristiku.

Pozri aj upraviť