Priatelia Zeme – SPZ

Priatelia Zeme - SPZ je neziskové a nezávislé občianske združenie (OZ) pôsobiace od roku 1996, venujúce sa problematike ochrany životného prostredia na Slovensku ale i v globálnom meradle. Zameriava sa predovšetkým na minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami. Okrajovo sa venuje aj podpore udržateľných riešení ďalších ekologických problémov a ich ekonomickým a sociálnym súvislostiam. Snaží sa aktívne brániť činnostiam škodlivých pre ľudí a prírodu.

Náplň práce

upraviť
  • informovanie a vzdelávanie (informačné kampane, odborné semináre, školenia, prednášky...)
  • koncepčné kampane pre zastavovanie škodlivých činností
  • pomoc obciam a mestám v znižovaní množstva a rozvoji triedeného zberu odpadov, ich zhodnocovania
  • pilotné projekty realizujúce trvalo udržateľné riešenia (napr. triedenie, kompostovanie, recyklácia, znižovanie vzniku odpadov)
  • pomoc občanom a samosprávam dotknutým zámermi, ktoré by mohli znečisťovať ich životné prostredie, hájiť ich právo na zdravé prostredie
  • výskum, monitoring, vypracovanie odborných analýz
  • praktické environmentálne akcie
  • práca na legislatívnych zmenách

Medzinárodné zapojenie

upraviť

Najvýznamnejšie členstvo Priateľov Zeme - SPZ v medzinárodnej organizácii predstavuje práca v asociácii environmentálno - sociálnych organizácií Priatelia Zeme Slovensko. Prostredníctvom nej sú členom Friends of the Earth International (FoEI), najväčšej federácie ekologických organizácií na svete, pôsobiacej v 71 krajinách.

Externé odkazy

upraviť