Priehradná nádrž alebo priehrada je umelo vytvorená vodná plocha vzniknutá prehradením vodného toku.

Pozri aj upraviť