Priesmyk je pomerne výrazné prerušenie inak súvislého horského pásma. Niektoré priesmyky ležia v prielomových údoliach a nemajú charakter sediel (príkladom je Strečniansky alebo Vlársky priesmyk).

Brennerský priesmyk

Poloha priesmykov medzi dvomi vyvýšeninami má pre človeka veľký dopravný význam, pretože umožňuje jednoduchšie prekonávanie horského pásma a cesty vedené týmito miestami mávajú často množstvo serpentín. Priesmyky s vysoko položenými sedlami môžu byť v zimnom období uzavreté pre dopravu, preto sú pod sedlami budované tunely.

Priesmyky majú aj strategický význam vo vojenstve, preto boli mnohé z nich v minulosti opevňované.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Priesmyk