Prietokomer

Prietokomer je merací prístroj alebo meradlo na meranie prietoku. Meria množstvo tekutiny, ktoré preteká za určitú časovú jednotku cez potrubie alebo otvorený kanál.

DelenieUpraviť

Prietok sa môže vyjadrovať v objemových alebo v hmotnostných jednotkách, preto základné delenie prietokomerov je na:

Pozri ajUpraviť