Prioritná akcia

Prioritná akcia je akcia, pri ktorej akcionár nemôže riadiť spoločnosť, ale má právo na prednostnú výplatu dividend.