Prochotský potok

potok v okrese Žiar nad Hronom

Prochotský potok je potok na Strednom Pohroní, v západnej časti okresu Žiar nad Hronom.[1] Je to pravostranný prítok Hrona, meria 14,3 km a je tokom III. rádu. Na dolnom toku sa na dvoch úsekoch rozvetvuje, najprv na území obce Horná Ždaňa (cca 600 m) a potom pred obcou Dolná Ždaňa, obe ramená pretekajú obcou (cca 1,3 km) a ústia do Hrona.

Prameň: v pohorí Vtáčnik na južnom svahu Troch chotárov (1 144,0 m n. m.) v masíve Predného Kľaku, v nadmorskej výške okolo 1 065 m n. m.

Smer toku: po obec Prochot na juhovýchod, potom juhojuhovýchodným smerom až k obci Horná Ždaňa, kde sa stáča a tečie k ústiu na juh

Geomorfologické celky: 1.Vtáčnik, podcelok Nízky Vtáčnik, časť Prochotská kotlina, 2.Žiarska kotlina

Prítoky: sprava spod Magurky (1 129 m n. m.), Majspiakovský potok, Jastrabský potok, prítok z oblasti Na Táľoch, z východného úpätia Žiaru (845,2 m n. m.), z oblasti Lánov (na ňom malá vodná nádrž), zľava dva prítoky spod Malej Kršlej (902 m n. m.) a spod Holého vrchu (852 m n. m.)

Ústie: do Hrona na okraji intravilánu obce Dolná Ždaňa v nadmorskej výške okolo 226 m n. m.

Obce: osada Borovina, Prochot,osada Kopanica, Horná Ždaňa a Dolná Ždaňa[2]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-10]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-10]. Dostupné online.