Progresívna dedukcia

Progresívna dedukcia je dedukcia, ktorá vychádza z axióm a odvodzovaním postupuje k teorémam. Progresívna dedukcia pripomína vodný tok, ktorý vyteká z prameňa (z axióm).

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.