Dedukcia alebo odvodzovanie je proces postupných transformácií výrazov pomocou odvodzovacích pravidiel. Každé jednotlivé použitie odvodzovacieho pravidla na dané výrazy (sekvencie) sa nazýva krokom dedukcie.

Dedukcia je myšlienková operácia, ktorá z jednej alebo viacerých premís vyvodzuje výrok, ktorý je ich logickým dôsledkom.

Dedukcia je usudzovanie, odvodzovanie zvláštneho, menej všeobecného zo všeobecného.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť