Proitos (starogr. Προῖτος – Proitos, lat. Proetus) je v gréckej mytológii syn argejského kráľa Abanta a jeho manželky Aglaie, zakladateľ Tirynthu.

Hradby hradu v Tirynte, Grécko

Proitos mal brata Akrisia. Keď ich otec ostarol, odkázal im svoje kráľovstvo a prikázal im, aby vládli striedavo. Nebolo to však správne rozhodnutie, lebo mnohým bolo známe, že bratia sú veľkými nepriateľmi, vraj "ich spor začal ešte v lone matky" a neskončil ani neskôr, práve naopak ešte sa prehĺbil po tom, keď Proitos zviedol Akrisiovu dcéru Danaé a vtedy "ledva unikol živý".

Keď ho Akrisios po otcovej smrti vyhnal z Argu, odišiel Proitos do neďalekého Tírynthu a pozval si Kyklopov, jednookých obrov, aby mu postavili pevný a mohutný hrad. Tam potom vládol ako prvý tírynthský kráľ.

Oženil sa s dcérou lydského kráľa Iobata Anteiou či Stheneboiou. Bola to však nemravná a bezcharakterná žena. Onedlho sa zamilovala do mladého Bellerofonta, ktorý našiel svoje útočisko v Tirynte. Pokúsila sa ho preto zviesť, ale on ju odmietal a tak ho v hneve obvinila pred svojim manželom, že ju chcel zviesť on. Proitos ho ale sám nechcel potrestať, poslal ho preto ku kráľovi Iobatovi. Ten ho potrestal tak, že mu uložil úlohu, ktorá sa považovala za nezvládnuteľnú: zabiť obludu Chiméru. Lenže Bellerofontes úlohu s pomocou svojho okrídleného koňa Pegasa splnil a vrátil sa do Tirynthu. Keďže Anteia ani potom, len aby ho dostala neprestala s intrigami, navrhol jej spoločný útek a cestou ju zhodil do mora, kde sa utopila.

Proitos a Anteia mali dcéry Lysippu, Ifinou a Ifianassu. Všetky boli krásne, ale aj bezbožné. Neprejavili úctu bohovi Dionýzovi a ten na ne za trest zoslal šialenstvo. Z tejto choroby ich ale vyliečil messénsky veštec Melampous, ktorý sa potom oženil s Lysippou a jeho brat Bias sa oženil s Ifianassou. Medzi nich potom rozdelil Proitos svoje kráľovstvo tak, že Melampous z neho dostal dve tretiny a Bias jednu.

O ďalších osudoch Proita sa správy rozchádzajú. Jedna verzia hovorí, že ho z trestu za nepriateľstvo k Akrisiovi zahubil jeho vnuk Perseus, ktorý vytiahol pred ním hlavu Medúzy a Proitos sa premenil na kameň.

Jeho hrad v Tirynte však pretrval veky. Bol považovaný za div sveta. Jeho miestami až sedemnásť metrov široké hradby z ohromných kvádrov pretrvali veky a je to ešte stále najsilnejšie opevnený hrad na svete.

Zdroje upraviť