Promótor (chémia)

Promótor (špan. promotor - budič) je látka aktivujúca katalyzátor. Používa sa v chémií, napr. pri reakcii dusíka s vodíkom za prítomnosti železa (katalyzátor) a oxidu hlinitého alebo horečnatého (promótor) a za vzniku amoniaku.