Provincia (fín. lääni) bola do roku 2009 vo Fínsku najväčšia samostatná administratívna jednotka. Fínsko sa pred ich zrušením delilo na 6 provincií:

 1. Južné Fínsko
 2. Západné Fínsko
 3. Východné Fínsko
 4. Oulu
 5. Laponsko
 6. Ålandy
Provincie Fínska

Úrady provincií zastupovali centrálnu výkonnú moc. Systém provincií bol zavedený už roku 1634, ale v roku 1997 bol radikálne zmenený. Počet provincií sa zmenšil z 12 na 6. To z provincií urobilo čisto administratívne jednotky, pretože ich hranice už nerešpektovali jazykové a kultúrne rozdiely.

Každá provincia bola vedená predsedom ("zemským pánom" - maaherra, landshövding), ktorého vymenoval prezident na návrh vlády. Predseda bol hlavou provinciálneho úradu (lääninhallitus, länsstyrelse), ktorý zastupoval miestne úrady na siedmich ministerstvách v nasledujúcich oblastiach:

 • sociálne služby a zdravotníctvo
 • školstvo a kultúra
 • polícia
 • záchranné služby
 • doprava
 • obchodnú súťaž a spotrebiteľské záležitosti
 • súdnictvo

Úrady spadajúce pod provinciálny úrad boli registračný úrad (maistraatti, magistrat) a miestne okrsky (kihlakunta, härad), okrsky boli pre políciu, výber daní a štátne zastupiteľsvo.

Provincia Názov provincie vo fínčine Názov provincie v švédčine Správne sídlo Rozloha [km²] Počet obyvateľov
[tis. obyv.]
Južné Fínsko Etelä-Suomen lääni Södra Finlands län Hämeenlinna 34 378 2095,416
Západné Fínsko Länsi-Suomen lääni Västra Finlands län Turku 74 185 1869,597
Východné Fínsko Itä-Suomen lääni Östra Finlands län Mikkeli 48 727 588,106
Oulu Oulun lääni Uleåborgs län Oulu 57 000 456,000
Laponsko Lapin lääni Lapplands län Rovaniemi 98 946 184,145
Ålandy Ahvenanmaan lääni Ålands län Mariehamn 06 784 26,530