Prunus

rozlišovacia stránka

Prunus môže byť:

  • rod rastlín (v širšom alebo užšom zmysle), pozri pod slivka
  • podrod vyššie uvedeného rodu Prunus v širšom zmysle, tento podrod zahŕňa v závislosti od zdroja (1) v užšom zmysle len sekcie Prunus (=Euprunus) [t.j. slivky Starého sveta], Prunocerasus [t.j. slivky Nového sveta] a Armeniaca [t.j. marhule] (a sekcie Penarmeniaca a Pilopranus), (2) v širšom zmysle aj sekciu Microcerasus a (3) v najširšom zmysle aj sekciu Amygdalus [t.j. mandle a broskyne], (čiastočné) synonymum: Prunophora [1][2][3], pozri Prunus (podrod)
  • sekcia (po latinsky sectio) vyššie uvedeného podrodu Prunus, synonymum: Euprunus [1][2][3], pozri Prunus (sekcia)

ZdrojeUpraviť

  1. a b KOLE, Chittaranjan. Wild Crop Relatives: Genomic and Breeding Resources (Temperate Fruits). [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2011. 247 s. ISBN 978-3-642-16057-8. S. 130.
  2. a b Меженський, B. M. До питання впорядкування українських назв рослин. Повідомлення 2. Назви видів роду Prunus L. [Considering the issue of aligning Ukrainian plant names. Communication 2. Names for Prunus species]. In: СОРТОВИВЧЕННЯ № 3’ 2014 [1]
  3. a b Systémy citované v článku slivka (veľký rod).
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.