Psychická trauma je duševný úraz, ktorý má za následok funkčné poruchy, niekedy aj organické zmeny; jednorazová (smrť blízkej osoby, znásilnenie), drobnejšia ale opakujúca sa (rodinné hádky, arogantný šéf), vedúca k traumatizácii; v prípade traumatizujúceho vplyvu učiteľa ide o didaktogéniu alebo pedagogéniu. Samotná udalosť nie je traumou, stáva sa ňou až jej dopad na človeka, ktorý si ňou prešiel.

Vzhľadom na to, že medzi ľuďmi sa subjektívne skúsenosti líšia, inak reagujú na podobné udalosti. Nie každý kto prežije potencionálne traumatickú udalosť bude traumatizovaný no na druhú stranu sa u niektorých ľudí sa môže vyvinúť post-traumatická stresová porucha (PTSD). Táto nepravidelnosť môže byť spôsobená temperamentnými či environmentálnymi faktormi alebo tým, že niektorí jednotlivci majú lepšie podmienky na to sa s ťažkou udalosťou vysporiadať.

Ľudia ktorí si prejdú extrémne traumatickými udalosťami mávajú pretrvávajúce symptómy a problémy aj neskôr. Vážnosť týchto symptómov záleži na osobe, konkrétnom traumatickom zážitku a emocionálnej podory ktorú dostávajú od ostatných. Traumatizovaná osoba môže zažiť jeden alebo viac symptómov.

Názory na psychickú traumu

upraviť

Jung, G. C.

upraviť

Carl Gustav Jung popisuje psychickú traumu ako náhlu udalosť bezprostredne poškodzujúcu živú bytosť, ako hrôza, úzkosť, hanba, hnus atď.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.