Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Znásilnenie pozri Znásilnenie (rozlišovacia stránka).

Znásilnenie je podľa súčasného slovenského trestného práva trestný čin proti ľudskej dôstojnosti. Spočíva v donútení ženy k súloži násilím, pod hrozbou násilia alebo s využitím jej bezbrannosti. Znásilnenie býva spojené so sexuálnou traumou obete.

Obraz od Konstantina Makovského

V českom práve sa od roku 2001 nerozlišuje či je obeťou znásilnenia žena alebo muž.[chýba zdroj]

Znásilnenie

upraviť

V platnom trestnom zákone[1] definuje znásilnenie v § 199 takto:

 • (1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.
 • (2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1:
  • a) závažnejším spôsobom konania,
  • b) na chránenej osobe,
  • c) z osobitného motívu, alebo
  • d) na žene vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.
 • (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.
 • (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  • a) a spôsobí ním smrť, alebo
  • b) za krízovej situácie.

Sexuálne násilie

upraviť

Ten istý zákon v § 200 definuje sexuálne násilie. Rozdiel je v odseku (1), kde obeťou nemusí byť len žena, a činom nemusí byť len súlož, ale aj orálny styk, análny styk alebo iná sexuálna činnosť.

 • (1) Kto násilím, hrozbou bezprostredného násilia alebo mentalne donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.

Znásilnenie podľa katechizmu katolíckej cirkvi

upraviť

Znásilnením sa v katechizme, na rozdiel od súčasného slovenského trestného práva, nechápe iba vynútená súlož so ženou, ale rozumie sa ním násilné vniknutie do pohlavnej intimity nejakej osoby; potupenie spravodlivosti a lásky; hlboko porušuje právo každého človeka na úctu, na slobodu, na telesnú a mravnú neporušenosť.

Katechizmus katolíckej cirkvi k tomu pridáva, že znásilnenie pôsobí ťažkú škodu, ktorá môže obeť poznamenať na celý život. Je to vždy vnutorne zlý skutok. Ešte horší skutok je znásilnenie spáchané blízkymi príbuznými (incest) alebo vychovávateľmi na deťoch, ktoré im boli zverené.[2]

Referencie

upraviť
 1. Trestný zákon č. 300/2005 Z. z.
 2. Katechizmus katolíckej cirkvi / Previnenia proti čistote

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Znásilnenie

Externé odkazy

upraviť
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.