Súlož (iné názvy: koitus, sexuálny styk ľudí, pohlavný styk ľudí, kohabitácia ľudí, lat. coitus) sú všetky druhy priamej sexuálnej interakcie medzi dvomi alebo viacerými ľuďmi, praktická realizácia sexuality. Súlož je tvorená komplexom fyziologických procesov, psychických procesov, estetických procesov atď.

Ilustrácia súlože mužaženy v misionárskej polohe.

Má štyri fázy:

Pôvodným a hlavným cieľom súlože je oplodnenie ženy, t. j. reprodukcia druhu a zabezpečenie potomstva. Po oddelení sexuálneho pudu od rozmnožovacieho pudu v priebehu fylogenetického vývinu človeka, sa fyziologickým cieľom súlože stal aj samotný orgazmus a má aj - podobne ako u mnohých primátov a iných živočíchov - veľký význam v nefyziologickej sfére, v komunikácii medzi ľudmi, v upokojovaní a pod.[1]

Referencie upraviť

  1. a b ELLIS, Albert. Ako milovať. Preklady Ján Meravý, Ján Podsitniansky. Bratislava : Smena, 1970.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Súlož