Štátny prevrat

(Presmerované z Puč)

Štátny prevrat alebo prevrat alebo francúzsky coup d'état (Prehrať [ˌku_dɛˈtɑ]) je náhla, často násilná a prudká, politická zmena politického systému a vládnucich skupín ľudí. Prevrat zásadného významu, veľký prevrat a podobne sa nazýva aj revolúcia. Pri štátnom prevrate dochádza k zmene moci v rozpore s platnou legislatívou v danom štáte. Prevratom môže dôjsť k zmene demokratického režimu na nedemokratický ale aj nedemokratického režimu na demokratický. Častým prípadom je aj výmena jednej totalitnej mocenskej skupiny za inú.

Slovo puč (zo staršieho švajčiarskonem. výrazu "bütsch" = úder, tresk) môže byť synonymum štátneho prevratu alebo môže označovať neúspešný štátny prevrat alebo štátny prevrat uskutočnený malou skupinou ľudí alebo štátny prevrat skupinou ľudí, ktorá dosiaľ nemala významný podiel na moci, teda napr. nižších vojenských hodnostárov.

Úspešné prevraty boli napríklad v roku 1948 v ČSR, v roku 1979 v Iráne alebo roku 1999 v Pakistane. V roku 1917 došlo v Rusku k štátnemu prevratu dvakrát. Najskôr bol vo februári nedemokratický cársky režim nahradený pomerne demokratickou dočasnou vládou, ktorá bola v novembri (podľa starého ruského kalendára v októbri) toho istého roku zvrhnutá boľševickým prevratom a bola nastolená komunistická diktatúra. Medzi neúspešné prevraty sa zaraďuje aj prevrat v roku 1991 vo vtedajšom Sovietskom zväze.

Pozri aj

upraviť