Pud (psychológia)

Pud je vrodené nutkanie. Biologicky podmienená dispozícia, súčasť psychofyziologickej dynamiky. Pud je prameňom priania. Pud je nejasný, neuvedomuje si svoj cieľový predmet.

Druhy pudovUpraviť

Pud výživyUpraviť

Pud výživy je jedným z najsilnejších pudov, v krajných prípadoch môže nadobudnúť agresívny charakter. Tento pud môže prerásť do tzv. alimentačného libida, to je situácia, keď sa jedlo stáva slasťou. Dôvod pre toto "prerastanie" môže byť neuspokojenie iných potrieb a nahradenie uspokojenia inou potrebou, v tomto prípade práve jedlom. Výsledkom tejto slasti môže byť buď obezita alebo bulímia.

Pud sebezáchovyUpraviť

Tento pud je tiež veľmi silný, je totiž spojený s potrebou prežiť, vyhnúť sa bolesti a tiež so schopnosťou bolesť znášať.

Pud agresivityUpraviť

Agresivita sa môže objaviť v súvislosti so stratégiou dosahovania cieľa. U niektorých jedincov je pud agresivity potlačený a nahradený inou stratégiou, môže sa ale objaviť, pokiaľ pôvodná stratégia zlyhala.

Pohlavný pudUpraviť

Pohlavný pud sa delí na erotický a sexuálny. Erotický pud je zameraný na uspokojujúci prežitok. Účelom pudu sexuálneho je rozmnožovanie a zachovanie rodu.

Pud starostlivosti o potomstvoUpraviť

Tento pud sa premieta do starostlivosti o dieťa a do citových väzieb k dieťaťu. Súvisí s potrebou človeka otvorenej budúcnosti a transcedencie (presahu do budúcnosti pomocou potomkov). Pre niektorých jedincov je to tiež prostriedok k sebarealizácii.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku pud (psychologie) na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.