Inštinkt (z lat. instinctus = popud, vnuknutie, pud) je vrodená dispozícia k určitej činnosti alebo k dosahovaniu určitého cieľa. Sú to vrodené, zdedené spôsoby správania, ktorým sa ani človek, ani zviera nemusia učiť. Inštinkt je zložitý komplex a reťazec nepodmienenych reflexov.

Tieto rôzne zložité, komplexne vrodené schémy správania majú nezastupiteľný význam pri zabezpečovaní rozhodujúcich potrieb organizmov, napr. pri rozmnožovaní, získavaní potravy, obrane pred nebezpečenstvom, komunikácii, sociálnych prejavoch atď. Problematikou inštinktov sa v súčasnosti zaoberá etológia, ktorá okrem iného skúma vrodené prejavy detí v ranom veku (vpečaťovacia fáza - imprinting period a jej zvláštnosti v 4. až 7. mesiaci života).

Podľa Junga je inštinkt nevedomý fyzický popud k akcii, fyzický proťajšok archetypu.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Inštinkt

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.