Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Reflex pozri Reflex (rozlišovacia stránka).

Reflex je adaptačná reakcia živočíchov, podmienená podráždením receptorov a sprostredkovaná centrálnou nervovou sústavou. Je základnou funkčnou jednotkou nervovej sústavy.

Schéma polysynaptického reflexného oblúka

Charakter reflexu je určený usporiadaním systému receptor – riadiace centrum – efektor, tzv. reflexného oblúka. Najjednoduchší reflexný oblúk (monosynaptický) tvoria 2 neuróny. Zmenou vonkajšieho prostredia sa aktivuje vzruch v neuróne, ktorý ho vedie dostredivým smerom (centripetálne) do centra (ktoré v tomto prípade chýba) a synapsou sa prenáša na druhý neurón, ktorý vedie vzruch odstredivým smerom (centrifugálne) k efektoru. Kompletný (polysynaptický) reflexný oblúk sa skladá z piatich častí:

 • receptor (napr. hmatové teliesko)
 • aferentná dráha (napr. senzitívny nerv)
 • centrum spracovania informácie (napr. mozog)
 • eferentná dráha (napr. motorický nerv)
 • efektor (napr. sval)

Klasifikácia reflexov

upraviť
 • podľa typu receptorov: interoceptívne (receptory vnútorného prostredia), proprioceptívne (receptory v pohybovej sústave) a exteroceptívne (receptory vonkajšieho prostredia)
 • podľa riadiaceho centra: centrálne (miechové a mozgové), periférne (axónové a gangliové)
 • podľa typu efektora: somatické a autonómne
 • podľa vzniku: podmienené (získané) a nepodmienené (vrodené)

Nepodmienený reflex

upraviť

Nepodmienený reflex je vrodená reakcia organizmu, rovnaká u členov daného druhu. Nepodmienené reflexy sa vyznačujú trvalou a jednoznačnou súvislosťou medzi pôsobením na ten či onen receptor a určitou odpoveďou, zabezpečujúcou prispôsobenie sa organizmov stabilným podmienkam života. Nepodmienené reflexy sa spravidla uskutočňujú prostredníctvom miechy a nižších častí mozgu. Zložité komplexy a reťazce nepodmienených reflexov sa nazývajú inštinktmi.[1] Medzi nepodmienené reflexy patrí napr. kašľanie, kýchanie, žmurkanie, cicanie, žuvanie, vracanie, vylučovanie slín pri jedle alebo odtiahnutie ruky od horúceho predmetu.

Podmienený reflex

upraviť

Podmienený reflex je reakcia, ktorú organizmus získava počas života, a ktorou odpovedá na podráždenie receptorov. U človeka a vyšších živočíchov sa podmienené reflexy vypracúvajú tvorením dočasných spojov v mozgovej kôre a slúžia ako mechanizmy pri prispôsobovaní sa zložitým premenlivým podmienkam vonkajšieho prostredia. Podmienený reflex sa nekončí činnosťou, ale vnímaním a hodnotením jej výsledku (cf spätná väzba).[2][3]

Referencie

upraviť
 1. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 2. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 3. Filozofický slovník. Bratislava, Pravda 1989. 616 s. (Hl. red. I. T. Frolov)

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Reflex