Punkcia je lekársky zákrok, ktorého cieľom je odber alebo odsatie tekutého materiálu z tela človeka. Ten sa následne väčšinou posiela na cytologické, kultivačné a biochemické vyšetrenie.
Tento termín sa pomerne často používa ako synonymum biopsie, kde však ide o odber zo solídneho tkaniva.

Typy punkciiUpraviť

  • venepunkcia - odber krvi
  • punkcia kostnej drene
  • lumbálna punkcia - odber likvoru
  • pleurálna punkcia
  • punkcia ascitu
  • punkcia bližšie nešpecifikovanej tekutinovej kolekcie - cysta. absces, hematóm, seróm, lymfocyta, urinóm a podobne.

Spôsob výkonuUpraviť

Po dezinfekcií miesta vpichu a lokálnom umŕtvení (ktoré ale v mnohých prípadoch nie je potrebné) sa tenkou ihlou preniká do cieľovej oblasti a do striekačky sa nasaje potrebné množstvo tekutého obsahu.

Iné projektyUpraviť

  •   Wikislovník ponúka heslo Punkcia