Dezinfekcia

činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiadúcich mikroorganizmov

Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiaducich mikroorganizmov. Používajú sa pri tom fyzikálne i chemické prostriedky. Dezinfekčné prípravky hrubým zásahom (koagulácia bielkovín, cytolýza) ničia živú hmotu na predmetoch. Tým sa líšia od antiseptík, ktoré majú aj humánne uplatnenie. Rozdiel medzi antiseptikom a dezinficiens je často iba v koncentrácii účinnej látky, určujúcu mieru toxicity a vhodnosť medicínskej aplikácie. V prípade, že cieľom je úplná likvidácia akýchkoľvek živých organizmov (vrátane vírusov a spór), hovoríme o sterilizácii. V dnešnej dobe existuje veľa druhov dezinfekcie. Niektoré sú založené na báze alkoholu, peroxydu vodíka a podobných chemikálii. Na trhu su aj ekologické varianty dezifenckie, ktoré neškodia ľudskému zdraviu ako napríklad Quanocens. Sú na báze medi a striebra.

História Upraviť

V roku 1865 francúzsky chemik Louis Pasteur prišiel s myšlienkou, že infekcie spôsobujú mikróby šíriace sa vzduchom. Neskôr začal britský chemik Joseph Lister experimentovať pri operáciach zlomenín s kyselinou karbolovou a fenolom, aby vyhubil mikróby. Dnes sa bez dezinfekcie nezaobíde chirurgia, zdravotníctvo,ani potravinársky priemysel.