Zdravotníctvo je súbor opatrení, postupov a zariadení, ktoré vytvárajú pre obyvateľstvo systém organizácie dostupnej zdravotnej starostlivosti. Opatrenia majú politický, ekonomický, sociálny, právny, vedecký, medicínsky, sanitárno-hygienický, protiepidemiologický a kultúrny charakter, ich cieľom je zlepšenie fyzického a duševného zdravia človeka, udržiavanie je dlhodobého aktívneho života, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v prípadoch zhoršenia jeho zdravotného stavu. Na vykonávanie týchto opatrení sú vytvárané zvláštne sociálne inštitúcie ako sú napríklad nemocnice, poliklinky, ordinácie všeobecných lekárov a špecialistov,zdravotná záchranná služba, hygienická služba, lekárne, špecializované liečebné ústavy, výskumné ústavy, laboratóriá ale aj zabezpečenie dopravy pacientov.

Operácia na oddelení traumatológie v Kolubijskej Bogote.

Iné projekty

upraviť