Purizmus (výtvarné umenie a architektúra)

Purizmus je smer 20. storočia vychádzajúci z kubizmu, ktorý bol vyvinutý Le Corbusierom (vlastným menom Edouard Jeanneret) roku 1918. Le Corbusier spolu s Amédée Ozenfantom definovali purizmus manifestom Après le Cubisme (Po Kubizme).

Kvarteret Bergsund, Torsten Jovinge, 1931

V purizme sa mali zobrazovať objekty, podobne ako v kubizme, nezvyčajným spôsobom. Na rozdiel od kubizmu, ktorý ich fragmentizoval, tak purizmus zdôrazňoval vlastnosti ich objemu. Z pohľadu Le Corbusiera Kubizmus sa stal časom dekorovaný, čo purizmus naopak, je tvorený výraznými základnými formami bez komplikovaného detailu, vyznačujúc sa jednoduchosťou. Le Corbusier v architektúre plne uplatňoval zákonitosti purizmu kde vytváral estetiku v priestore roztiahnutými bielymi formami. Zrušil tradičný vzťah fasády a konštrukcie a súčasne konštrukcie dovoľovali budovám vznášať sa nad povrchom. Le Corbusier argumentoval svoju definíciu architektúry ako „dokonalú a veľkolepú hru objemov a svetla". Definoval nové použité prvky ako horizontálne okenné otvory, strešné záhrady, ktoré vytvárali nové vzťahy. Le Corbusier zdieľal presvedčenie racionalizmu. Priemyselná výroba mala zjednodušiť objekty až na základné tvary, a tak by sa vytvorili kľúčové zložky architektonického navrhovania.

  • Vila Savoye, Poissy. Le Corbusier, Francúzsko 1929-1931

V tejto Vile Le Corbusier uplatnil svoju myšlienku dom ako „stroj na bývanie“ a ďalšie. Jasne definované prvky vily, pásové okná, charakteristické stĺpy a voľne plynúci priestor dáva vile puristický estetický výraz.

  • Pavilón tučniakov, Berthold Lubetkin, Zoologická záhrada v Regenťs parku, Londýn, Anglicko 1934

Silne ovplyvnený Le Corbusierovym purizmom navrhol takto charakteristickú stavbu s dvojitou rampou v pavilóne. Tento výrazný obraz britského modernizmu zahrňuje aj ducha ruského konštruktivizmu.

  • Vila Stein, Le Corbusier, Garches 1923
  • Maisons Laroche Jeanneret, Paríž, Francuzsko
  • Vila Seurat. Andre Lurcant, Paríž, Francúzsko, 1925 -1926
  • Penzijné ústavy, Josef Havlicek a Karel Honzik, Praha, Česko, 1929 -1933

Pozri aj

upraviť