Rádioaktívne zamorenie

Rádioaktívne zamorenie alebo rádioaktívna kontaminácia je nežiaduce znečistenie (pôdy, vody, ovzdušia, budov) látkami, ktoré obsahujú rádionuklidy, teda látkami emitujúcimi rádioaktívne žiarenie.[1] Rádioaktívne zamorenie je výsledkom ľudskej činnosti,[2] teda nejde o samovoľný prírodný proces.

Varovný znak radiácie (rádioaktívneho žiarenia)
Nový symbol rádioaktívneho ohrozenia

Medzi príklady, kde došlo k rádioaktívnemu zamoreniu, patrí Černobyľská havária alebo zhodenie dvoch jadrových bômb na japonské mestá Hirošima a Nagasaki

ReferencieUpraviť

  1. IAEA Safety Glossary: Terminology Used in Nuclear Safety and Radiation Protection. Viedeň : IAEA, 2007. Dostupné online. ISBN 92-0-100707-8.
  2. rádioaktivní zamoření. In: Malá československá encyklopedie V Pom-S. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. s. 234.