Rádioastronómia je odvetvie astronómie zaoberajúce sa štúdiom nebeských telies prostredníctvom rádiového žiarenia emitovaného fyzikálnymi procesmi vo vesmíre. Rádiové vlny sú omnoho dlhšie ako svetelné vlny, preto na zachytenie dobrého signálu sú potrebné veľmi veľké antény alebo sústavy antén pracujúcich spoločne. Väčšina rádioteleskopov používa parabolickú anténu na odrazenie vĺn do prijímača, ktorý deteguje a zosilňuje signál na použiteľné dáta. Toto umožňuje rádioastronómom vidieť oblohu v rádiovom spektre. Rádioastronómia je pomerne nové odvetvie astronómie, kde sa dá ešte mnoho objaviť.

151 MHz mapa oblasti od 140° do 180° galaktickej dĺžky, od -5° do 5° galaktickej šírky

Pozri aj upraviť