Rádiová galaxia je galaxia, ktorá je intenzívnym zdrojom rádiového žiarenia. Typická rádiová galaxia sa vyznačuje dvoma obrovskými mrakmi hmoty ďaleko od hlavnej časti galaxie. Sú to vlastne aktívne galaxie, ktoré vyžarujú silné rádiové vlny.

Astronómovia našli prvé rádiové vlny asi pred 50-timi rokmi, keď začali hladať rôzne typy energie prichádzajúcich z vesmírnych objektov.