Rýchlostná komunikácia

Rýchlostná komunikácia je na Slovensku v zmysle vyhlášky 35/1984 Zb. cesta (v zmysle zákona 135/1961, teda iná ako diaľnica) alebo miestna komunikácia prístupná len pre rýchlu motorovú dopravu. V praxi ide najčastešie o cestu pre motorové vozidlá.

Rýchlostná komunikácia.