RATAN 600 je veľký rádioteleskop bývalého Špeciálneho astrofyzikálneho observatória Akadémie vied ZSSR, umiestený asi 20 km severovýchodne od 6 m optického ďalekohľadu pri osade Zelenčukskaja.

Kruhový prstenec RATAN 600 má priemer 576 m a pozostáva z 895 panelov s rozmermi 2x7,4 m. Celková plocha rádioteleskopu je 13000 m², čo približne zodpovedá 305 m parabolickému rádioteleskopu v pohorí Montanas Guarionex (Arecibo Observatory). Vnútri prstenca je 400 m dlhý a 8,3 m vysoký plochý reflektor. RATAN 600 pracuje na vlnových dĺžkach 8 mm - 21 cm predovšetkým pri vý­skume Galaxie a mimogalaktických zdrojov rádiového žiarenia. (Názov je skratkou slov radioastronomičeskij teleskop Akademii nauk a číslo 600 vyjadruje približný priemer prístroja.)

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.