RGB je aditívny farebný model, pri ktorom svetlo želanej farby vzniká zmiešaním červeného, zeleného a modrého svetla vhodnej intenzity. Používa sa vo farebnej fotografii, osvetľovacej a zobrazovacej technike (farebné monitory, projektory).

iná verzia prekrývania základných farieb
obrázok tvorený oddelením základných farieb

Základné alebo primárne farebné zložky sú: červená (R z angl. Red), zelená (G z angl. Green) a modrá (B z angl. Blue). Pre tieto farby je charakteristické, že ľudské oko má najlepšiu citlivosť práve pre ich vlnové dĺžky (630, 530 a 450 nm). Všetky viditeľné farby sú vlastne kombináciou týchto troch základných farebných zložiek. Miešanie farieb je založené na aditívnom spôsobe, čiže sčítaním (pridávaním farby k farbe).

V prípade najbežnejšej 8-bitovej kvantizácie, umožňujúcej 256 diskrétnych hodnôt, môžu jednotlivé farebné zložky nadobúdať celočíselné hodnoty z intervalu <0,255> (<00,FF> v šestnástkovej sústave). Čierna farba má v modeli RGB hodnotu 0 – 0 – 0, teda žiadna zo základných farieb nie je zastúpená. Naopak v bielej farbe sú zastúpené všetky základné farby v ich maximálnych hodnotách, čiže je zapísaná ako 255 – 255 – 255. Číselná hodnota vyjadruje množstvo základnej farby, ktorá sa nachádza vo výslednej farbe. Napríklad červená farba sa zapisuje ako 255 – 0 – 0, zelená ako 0 – 255 – 0 a modrá ako 0 – 0 – 255.

Iné projekty

upraviť
  •   Wikiknihy ponúkajú texty a príručky na tému RGB
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému RGB