R Horologii

R Horologii je premenná hviezda v súhvezdí Hodiny.