Raž (na východe Slovenska neodborne aj žito; lat. Secale) je rod rastlín z čeľade lipnicovité. Dnešná kultúrna raž patrí do druhu raž siata. Zo zrna raži sa získava ražná múka. Z nej sa vyrába tmavý pšeničnoražný chlieb, pečivo a perníky. Používa sa aj na výrobu sladovej ražnej kávy a liehu.

Počet druhov v závislosti od autora kolíše medzi 3 a 10. Systém so 4 druhmi je takýto: