Rada Národov Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík

Rada Národov Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík (rus. Совет Национальностей Верховного Совета СССР) bola jedna z dvoch komôr Najvyššieho sovietu ZSSR, ktorá spolčovala 750 poslancov. Do rady sa volilo v pomere 32 poslancov z každej zväzovej republiky: 11 poslancov z každej autonómnej republiky: 5 poslancov z každej autonómnej oblasti: 1 poslanec z každého autonómneho okruhu.

Predsedovia upraviť